หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ
  247/13 หมู่ 7 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
  (โทรศัพท์ : 0-4481-6242 และโทรสาร: 0-4481-1422)
  http://pvnweb.dpt.go.th/chaiyaphum/
 1. เทศบาลเมืองชัยภูมิ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
(โทรศัพท์ : 0-4481-1378 และโทรสาร : 0-4482-2484)
http://www.chaiyaphummunicipality.com/

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ตำบลในเมือง ถนนชัยภูมิ-บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36000
  (โทรศัพท์: 0-4483-6145 ต่อ 14 และโทรสาร: 0-4483-6145 ต่อ 14)
  http://www.rmchaiyaphum.go.th/index.php
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
  (โทรศัพท์: 0-4485-4095 และโทรสาร: 0-4485-4095)
  http://www.phonthong.go.th
 1. บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด
  อาคารเดอะปัณณ์ ชั้น 5 เลขที่ 125 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
  (โทรศัพท์: 02-943-9619-20 โทรสาร: 02-943-9321)
  www.phisutprojects.com/phisut_th